Trong quá trình sử dụng cửa cuốn, có những sự cố thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng, trì trệ đến việc đi lại bởi đây là cánh cửa...