Việc sử dụng cửa cuốn hiện nay đang là xu hướng của xã hội hiện đại bởi sự tiện lợi của nó. Tuy nhiên khi cửa cuốn bị trục...